Plaça Calvet i Rubalcaba,4-1er-A
17002 GIRONA
Telèfon 972 215 917 · Fax 972 225 218


Amb el suport


CAMPANYA D'ACOLLIMENTS FAMILIARS

Per a un nadó, la família és l’àmbit d’acollida més important. Li dóna protecció, cura, estimació... Però malauradament, de família no tots els infants en tenen o en poden gaudir.

L’acolliment familiar és una mesura de protecció idònia per als nadons desemparats. Un oferiment amorós i solidari que a més a més permet incorporar vivències i processos molt positius en la vida de la família acollidora.

Actualment disposem d’un grup de famílies acollidores, però se’n necessiten moltes més. Amb el propòsit de trobar-les, fem una crida i us oferim aquesta breu informació.

1. Què és l'acolliment familiar?

L’acolliment familiar és la convivència temporal en una família, d’un menor d’edat desemparat que està sota la tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència. És una mesura de protecció que en la majoria dels casos, i sobretot amb nadons, és molt més idònia que l’ingrés en un centre. Hi ha diferents tipus d’acolliments, el que us presentem s’anomena acolliment d’urgència i diagnòstic

2. Quant temps pot durar l’acolliment d’un
nadó en la modalitat d’urgència i diagnòstic?

L’acolliment d’un nadó pot durar d’uns mesos a un any, que és el temps necessari per analitzar i prendre la millor decisió per al nadó. Aquesta decisió pot ser el retorn amb la seva família o alguna altra mesura, com per exemple l’adopció.

3. Quina edat pot tenir l’infant?

En la modalitat d’acolliments d’urgència i diagnòstic els infants poden tenir de 0 a 6 anys, tot i que actualment també es necessiten famílies que vulguin acollir infants i adolescents de totes les edats. Tanmateix, com que les característiques i la disponibilitat de cada família varien, és aquesta qui ha de decidir quines franges d’edat es veu capacitada per acollir.

4. Què suposa per a l’infant?

L’acolliment familiar permet que l’infant tingui persones que l’estimin i el cuidin. En el cas dels nadons també possibilita que rebin una estimulació molt necessària pel seu desenvolupament.
L’acolliment familiar suposa per a l’infant créixer en un entorn normalitzat, sentir-se igual que els altres i gaudir d’uns referents afectius estables amb qui pugui establir unes vinculacions afectives positives.

5. Què suposa per a la família acollidora?

Les famílies acollidores diuen que “acollir és ser solidari amb aquells infants o famílies que no han tingut les mateixes oportunitats que tu”; “et fa ser generós de veritat” i “compartir tot allò de bo que tenim com a família” i, sobretot, “també reps moltes coses, és un intercanvi i una experiència molt enriquidora per a tots els membres de la família”.

6. Quin suport reben les famílies acollidores?

Les famílies reben de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) de la Generalitat de Catalunya una ajuda econòmica mensual per les despeses que l’acolliment els genera. Així mateix, tenen el suport tècnic dels professionals de l’Àrea d’Acolliments Familiars d’AD’, format per psicòlegs, treballadors socials, educadors socials i pedagogs.

NOM
COGNOMS
POBLACIÓ
TELÈFON
E-MAIL*
CONSULTA*
HE LLEGIT I ACCEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
ENVIA
Cal omplir els camps d'E-mail i Consulta.
En cumpliment de l’article 5 de la “Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999”, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades se l’informa de que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer, la finalitat del qual és la informació de caràcter gratuït de productes i promocions de AD' Associació d'Iniciatives Socials.

Es posa en el seu coneixement el dret d’accès, rectificació, cancelació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant un escrit dirigit a administracio@adiniciativessocials.org.
En cas de què en la notificació calgui incloure-hi dades de caràcter personal, referents a persones físiques diferents de les que efectuen la solicitut o del responsable del fitxer, caldrà, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-los dels extrems continguts en el pàrraf anterior.

AD' Associació d'Iniciatives Socials es compromet a no fer cap us comercial de cap tipus amb les dades de caràcter personal donades pels usuaris. De la mateixa manera, aquestes dades es consideraran estrictament confidencials i quedaran a la nostra base de dades.